HISTORIA | PATRON | SIOSTRY NAZARETANKIRozpoczęcie roku szkolnego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Przedszkole przy parafii NMP

© KSP 2013