Menu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

11 września 2018 - Aktualności, Informatyka, Konkursy, Ogłoszenia
OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej nt. BEZPIECZNE WAKACJE.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

Informacje i zgłoszenia zainteresowanych uczniów naszej szkoły u nauczyciela informatyki – p. Edyty Baran.

Obrazek powyżej przedstawia pracę naszej uczennicy Martyny Bugdal, która w 2017 r. została wyróżniona w tym konkursie.

Serdecznie zachęcamy do udziału naszych uczniów!

INFORMACJE O KONKURSIE

Cele konkursu:
• uwrażliwienie na tematykę bezpieczeństwa podczas wakacji, 
• przestrzeganie przed alkoholem, narkotykami i innymi używkami, 
• zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń i maszyn, 
• rozbudzenie aktywności plastycznej. 

Uczestnicy:
• wszyscy uczniowie szkół podstawowych 

Zasady organizacyjne:
• wykonanie rysunku techniką komputerową na w/w temat, 
• format wykonanych rysunków: rozdzielczość dowolna, format pliku jpg (obowiązkowo) 
• nie używanie fotomontażu, clipart`ów, skanowania zdjęć podczas wykonywania rysunków komputerowych

Terminy:
• rozstrzygnięcie konkursu i jego ogłoszenie na stronie internetowej www.sp1.czersk.pl nastąpi w czerwcu 2019r. 

Organizatorzy przewidują:
• ocenę prac przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III i IV – VIII, 
• nagrody i dyplomy dla laureatów
• wystawę pokonkursową prac na terenie szkoły i na szkolnej stronie internetowej www.sp1.czersk.pl 
• nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną przesłane pocztą na adres szkoły 

Uwagi końcowe:
• uczestnicy powierzają prace na własność organizatorom z prawem do nieodpłatnego i dowolnego ich wykorzystania.