Menu

KONKURS – MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI

12 maja 2019 - Aktualności, Biblioteka, Konkursy, Ogłoszenia
KONKURS – MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI

1. Konkurs „Moja zakładka do książki” prze­znaczony jest dla uczniów klas I – VIII

2. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione w kategoriach klas I- III i klas IV – VIII

3. Zakładka powinna być wykonana samodzielnie w dowolnej technice plastycznej.

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, klasę.


5. Kryteria oceny prac:
    – pomysłowość,
    – oryginalność ujęcia tematu,
    – estetyka wykonania pracy,
    – samodzielność wykonania.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do  biblioteki szkolnej.

7. Termin składania prac upływa 20 maja 2019 r.

8. Termin ogłoszenia werdyktu: 29 maja 2019 r.

9. Miejsce ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród: biblioteka szkolna.

Pozostałe zasady:

1. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.

2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.

Organizator konkursu:  Biblioteka szkolna