Menu

Oświadczenie dla rodzica

7 września 2020 - Bez kategorii
Oświadczenie dla rodzica

Drodzy Rodzice

Od 1 września 2020 r. wróciliśmy do szkoły, jednak w związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi dużymi ograniczeniami, pobyt oraz organizacja pracy w placówce wygląda nieco inaczej niż poprzednio.

Nadal obowiązują wytyczne epidemiologiczne GIS z dnia 02 lipca 2020r. oraz wytyczne GIS i MEN na nowy rok szkolny 2020/2021.

Dlatego bardzo prosimy o zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Szkoły w obecnym czasie i niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu lub wychowawcy klasy poniższego oświadczenia (może być na zebraniu rodziców):