Menu

Konkurs czytelniczy

4 listopada 2018 - Aktualności, Biblioteka, Konkursy
Konkurs czytelniczy

Regulamin konkursu czytelniczego
„Książkowy pamiętnik”

ORGANIZATOR KONKURSU
Biblioteka
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
ul. Tetmajera 65
81-421 Gdynia

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 1. Kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego.
 2. Rozbudzanie pasji czytania i świadomości czytelniczej.
 3. Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania.
 4. Pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.
 5. Zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej.
 6. Rozbudzanie umiejętności starannego i estetycznego pisania.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas I-VI Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI.
 3. Konkurs czytelniczy „Książkowy pamiętnik” polega na prowadzeniu zeszytu, segregatora, albumu w którym uczniowie wykonują rysunek oraz opisują ulubioną scenę z przeczytanych książek. Szczegółowe kryteria znajdują się u polonistów.
  W „książkowym pamiętniku” powinny znaleźć się podstawowe informacje ( tj. autor, tytuł, bohaterowie, kiedy książka została przeczytana).
 4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 5. Prace będą oceniane przez powołane jury, które podczas oceny będzie brało pod uwagę: ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, poprawność ortograficzną, szatę graficzną oraz ilość przeczytanych książek.
 6. Decyzja jury jest nieodwołalna.
 7. Wyniki konkursu będą ogłoszone w bibliotece szkolnej.
 8. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 6 maja 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!