Menu

Rozwój biblioteki szkolnej KSP

4 listopada 2018 - Aktualności, Biblioteka
Rozwój biblioteki szkolnej KSP

Szanowni Rodzice,

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Gdyni otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 12 tys. złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – Priorytet 3.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej:
• Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Operator priorytetu Biblioteka Narodowa
• Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020
Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie
• Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.


W ramach tego programu, będziemy: