Menu

KONTO SZKOŁY i 1% podatku

33 1020 4900 0000 8802 3237 7621
Tytułem wpłaty: na Radę Rodziców
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

62 1020 4900 0000 8102 3236 7451
Tytułem wpłaty: za zajęcia dodatkowe…
(imię i nazwisko dziecka, klasa)