Menu

ŚWIETLICA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. Do świetlicy zapisane mogą być dzieci z klas I-III, których obydwoje rodziców pracuje. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i złożenia jej w świetlicy lub u wychowawcy. Każdego roku uczęszcza do nas ok. 110 dzieci.

Zajęcia w świetlicy obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich: zajęcia ruchowe, dydaktyczne, plastyczno – techniczneĆwiczenia doskonalące sprawność fizyczną – skoki przez skakanki, skoki przez gumę do skakania, gra “Twister” zabawy w grupach – “Brakujące krzesło”, “Dyrygent”. Świetlica oprócz organizowania wolnego czasu dzieci w formie zabawowej ma również za zadanie wypełniać funkcję dydaktyczną i dlatego nauczyciele świetlicy przeprowadzają również zajęcia o takim charakterze, a wśród nich:
– zabawy słowne – “Niedokończone zdania”, “Węże literowe”
– kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy – gra “Państwa, miasta”, quizy, zagadki, gry dydaktyczne
– pogadanki na ważne tematy, w czasie których uczniowie mają możliwość podzielenia się swoimi wiadomościami oraz przemyśleniami ucząc się tym samym budowania poprawnej wypowiedzi ustnej
– czytanie dzieciom – czytanie bajek, legend oraz bajek terapeutycznych (które pomagają w rozwiązywaniu dziecięcych problemów) przez nauczyciela, dyskusja, odpowiadanie na pytania zadawane przez nauczyciela
– zabawy polonistyczno – matematyczne – uzupełnianie przez dzieci kart pracy przygotowanych przez wychowawców klas
– pogadanki wychowawcze – dyskusja na temat spraw bieżących oraz w oparciu o przeczytaną bajkę terapeutyczną Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym i dlatego poświęca się im w świetlicy bardzo dużo czasu. Staramy się wprowadzać jak najwięcej różnorodnych technik plastycznych aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój. Są to m.in.:
– rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami
– malowanie farbami plakatowymi
– origami: płaskie z koła, kwadratu, trójkąta, origami przestrzenne
– wykorzystanie różnorodnych materiałów do tworzenia prac wg własnych pomysłów – włóczka, tekturowe pudełka, rolki, skrawki materiałów, wykałaczki (laleczki, zwierzaki)
– zabawą z bibułą marszczoną – robienie kwiatów, ozdób choinkowych, zwierzaków innych dekoracji wycinanki, wydzieranki z papieru, wyklejanie krepiną form płaskich W trakcie zajęć zwracamy uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji, umiejętność współdziałania oraz przestrzegania przyjętego regulaminu. Szczególny nacisk kładziemy na pokazanie dzieciom różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, prawidłowej samooceny. Uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne ze swoimi zainteresowaniami, np. gry planszowe, szachy, zabawy konstrukcyjne z klocków. Dzieci chętnie biorą również udział w świetlicowych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich konkursach plastycznych.