Menu

PRACOWNICY SZKOŁY

DYREKCJA

s. mgr Aneta Anna Szot
dyrektor

s. mgr Joanna Redzimska
wicedyrektor

NAUCZYCIELE

Nauczanie zintegrowane:

s. mgr Samuela Małgorzata Odziemczyk
e-mail: malgorzataodziemczyk@kspgdynia.info

s. mgr Immolata Irena Jastrzębska
e-mail: irenajastrzebska@kspgdynia.info

mgr Agnieszka Suryn
e-mail: agnieszkasuryn@kspgdynia.info

mgr Anna Olejniczak
e-mail: annaolejniczak@kspgdynia.info

mgr Ewa Mocarska – Gończ
e-mail: ewamocarskagoncz@kspgdynia.info

Język angielski

mgr Agata Klimko
e-mail: agataklimko@kspgdynia.info

mgr Edyta Kukułowicz
e-mail: edytakukulowicz@kspgdynia.info

Język polski

s. mgr Joanna Redzimska
e-mail: joannaredzimska@kspgdynia.info

mgr Anna Halasz
e-mail: annahalasz@kspgdynia.info

s. mgr Agata Bielak
e-mail: agatabielak@kspgdynia.info

Język niemiecki

mgr Małgorzata Sokołowska
e-mail: malgorzatasokolowska@kspgdynia.info

Historia / WOS

mgr Małgorzata Autuch
e-mail: malgorzataautuch@kspgdynia.info

Przyroda

mgr Mirella Kreft
e-mail: mirellakreft@kspgdynia.info

Geografia

s. mgr Katarzyna Witkowska
e-mail: katarzynawitkowska@kspgdynia.info

Biologia

mgr Ewa Czmyr
e-mail: ewaczmyr@kspgdynia.info

mgr Magdalena Byś
e-mail: magdalenabys@kspgdynia.info

Chemia

mgr Ewa Paluch-Ossowska
e-mail: ewapaluchossowska@kspgdynia.info

Matematyka

s. mgr Inez Katarzyna Kasperczyk
e-mail: katarzynakasperczyk@kspgdynia.info

mgr Katarzyna Boguszewska
e-mail: katarzynaboguszewska@kspgdynia.info

Fizyka

mgr Katarzyna Boguszewska

e-mail: katarzynaboguszewska@kspgdynia.info

Informatyka

mgr Edyta Baran
e-mail: edytabaran@kspgdynia.info

Muzyka

mgr Mariusz Kawalec
e-mail: mariuszkawalec@kspgdynia.info

Plastyka

mgr Beata Marcinkowska – Jacko
e-mail: beatamarcinkowskajacko@kspgdynia.info

Technika

mgr Beata Marcinkowska – Jacko
e-mail: beatamarcinkowskajacko@kspgdynia.info

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Rutkowska
e-mail: joannarutkowska@kspgdynia.info

mgr Magdalena Skornóg

e-mail: magdalenaskornog@kspgdynia.info

mgr Dariusz Milke

e-mail: dariuszmilke@kspgdynia.info

Religia

s. mgr Imelda Rola
e-mail: lidiarola@kspgdynia.info

s. mgr Wioletta Czerwik

e-mail: wiolettaczerwik@kspgdynia.info

WDŻ

mgr Halina Koput
e-mail: halinakoput@kspgdynia.info

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Bazylko
e-mail: malgorzatabazylko@kspgdynia.info

Świetlica I-III

mgr Agnieszka Dettlaff
e-mail: agnieszkadettlaff@kspgdynia.info

mgr Renata Migdał

e-mail: renatamigdal@kspgdynia.info

Świetlica IV-V

s. mgr Katarzyna Witkowska
e-mail: katarzynawitkowska@kspgdynia.info

Biblioteka

mgr Justyna Średnicka
e-mail: justynasrednicka@kspgdynia.info

poniedziałek, czwartek: 9.00 – 15.00
wtorek, piątek: 8.00 – 14.00

Pedagog

mgr Grażyna Pożoga
e-mail: grazynapozoga@kspgdynia.info

poniedziałek: 8.30 – 13.30
wtorek: 8.30 – 13.30
środa: 11.00 – 15.30
czwartek: 11.30 – 14.30

piątek: 11.00 – 15.30

Logopeda

mgr Katarzyna Wróbel
e-mail: katarzynawrobel@kspgdynia.info

poniedziałek: 11.40 – 15.15
wtorek: 8.00 – 14.25
środa: 8.00 – 14.25
czwartek: 8.55 – 14.25
piątek: 10.45 – 13.30

Psycholog

mgr Agnieszka Matuszczak
e-mail: agnieszkamatuszczak@kspgdynia.info

poniedziałek: 12.00 – 16.00
wtorek: 12.00 – 15.30
środa: 8.00 – 13.00
czwartek: 8.00 – 13.00
piątek: 8.00 – 12.30

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

s. mgr Michaela Monika Knaak – główna księgowa
e-mail: ksiegowosc@kspgdynia.info

s. mgr Anna Maria Ferenc – sekretarz szkoły
e-mail: sekretariat@kspgdynia.info