Menu

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY: RAFAŁ CICHOCKI
Z-ca Przewodniczącego: Przemysław Bednarski
Sekretarz: Zyta Rudnik
Skarbnik: Izabela Szczyptańska
Doradca: Agnieszka Bach

KOMISJA REWIZYJNA:
Szymon Kamiński
Joanna Struck
Dagmara Rejkowska

e-mail: radarodzicow@kspgdynia.info