Menu

RADA RODZICÓW

Przemysław Bednarski – przewodniczący
Bazyli Cempel – zastępca przewodniczącego
Izabela Szczyptańska – skarbnik
Milena Drapikowska – sekretarz

rr.ksp.gdynia@gmail.com