Menu

UBEZPIECZENIE

Polisa szkolna nr 92105423
składka 32,- zł.

Link do warunków ubezpieczenia:
https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia
Link do tabeli uszczerbków:
https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
Link na stronę zgłoszenia szkody:
https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekun Klienta
Roman Dargacz nr 96772

WARUNKI UBEZPIECZENIA
ZGŁOSZENIE SZKODY
OŚWIADCZENIE
RODO 1
RODO 2